ONE LINER

תקציר

בפעם הראשונה על המסך, מתראיינים שישה ראשי שב"כ באופן אינטימי אל מול המצלמה. הם משתפים בגילוי-לב דרכי פעולה וקבלת החלטות, כמו-גם תובנות שרכשו במהלך כהונתם בתפקיד ולאחריו. הסרט שופך אור על פעילות השב"כ והעומדים בראשו למן הימים שלאחר מלחמת ששת הימים ועד היום.  

הם היו בשטח, ניהלו והשתתפו בפעולות מבצעיות, הביאו אל ראשי הממשלות את המידע הרגיש והסודי ביותר, ישבו בדיונים, השמיעו את דעתם וקיבלו החלטות אשר לעתים קבעו מי לחיים ומי למוות.

 

בפעם הראשונה מדברים ששת ראשי השב"כ על שנותיהם בשירות הביטחון הכללי. הם מתארים את הנעשה בחדרי החדרים של ההנהגה הביטחונית והמדינית של ישראל, מביטים לאחור, מנתחים את המדיניות, ובוחנים את עצמם ואת המנהיגים אשר תחתם שירתו.

 

הסרט מספר את סיפורה של מדינת ישראל, מנקודת מבט ביטחונית, מאז מלחמת ששת הימים ועד היום. הוא בוחן אירועים ופרשיות, רגעים מסעירים וכואבים, שבכולם לקחו חלק פעיל ראשי השב"כ.

 

ראשי השב"כ הם הדוברים היחידים בסרט, ולאורכו עולה שוב ושוב הדילמה אותה הם חיים: האם ערכי יסוד וצדק אוניברסאליים, דמוקרטיים, יכולים להתקיים ולהישמר על-אף האיומים התכופים על מדינת ישראל ולמרות המציאות הביטחונית המורכבת.

אורך הסרט: 95 דקות   >   עברית עם תרגום לאנגלית   >   ישראל / צרפת / גרמניה / בלגיה 2012

מועמד לפרס האוסקר לסרט התיעודי הטוב ביותר